W latach dziewięćdziesiątych prawodawcy na całym świecie zaczęli wprowadzać coraz restrykcyjniejsze wymogi w kwestii emisji i składu spalin produkowanych aut. Zmiany te zmusiły producentów do szukania nowych rozwiązań technologicznych. Oczywiście wszystkie rozwiązania redukujące emisję szkodliwych substancji, jednocześnie zwiększają awaryjność i obniżają osiągi aut. Jednym z pierwszych rozwiązań wprowadzonych do powszechnego użytku był układ EGR.

Czym jest i jak działa EGR?

EGR (ang. Exhaust Gas Reduction) to układ recyrkulacji spalin, którego zadaniem jest zmniejszenie występujących w nich szkodliwych tlenków azotu. Zawór EGR tworzy pętlę zwrotną kolektora wydechowego z kolektorem dolotowym w celu recyrkulacji spalonych gazów, czyli po prostu dodanie spalin do mieszanki paliwowo – powietrznej, w celu ich ponownego przepalenia. Ilość recyrkulowanych spalin jest kontrolowana przez elektrozawór sterowany przez sterownik silnika ECU.

Korzyści z usunięcia EGR

Usunięcie zaworu recyrkulacji spalin EGR co prawda zwiększa emisję spalin, ale naszemu samochodowi daje bardzo wymierne korzyści:

  • zwiększenie mocy silnika, w szczególności w średnim zakresie obrotów
  • obniżenie spalania oleju napędowego
  • zmniejszenie osadzania sadzy w kolektorze dolotowym i jego mniejsza awaryjność
  • eliminacja awaryjnego układu

Proces usunięcia EGR

Nasza firma zajmuje się tuningiem aut w Staszowie i posiada doświadczenie w profesjonalnym usuwaniu EGR. Przed usunięciem zaworu przeprowadzana jest pełna diagnostyka pojazdu. Ma ona na celu sprawdzenie stanu EGR i uzyskanie dostępu do sterowników. Ponieważ elektroniczny sterownik silnika jest zaprogramowany na min. monitorowanie EGR, jego usunięcia sprawi, że uzna on nasz zabieg za awarię. Zauważymy to, chociażby po ciągle zapalonej kontrolce “Check Engine”. Oznacza to, że po usunięciu EGR należy dokonać optymalizacji oprogramowania sterownika silnika i usunąć z niego błędy związane z EGR.  Po zmianie oprogramowania EGR jest fizycznie wymontowany z pojazdu, albo jego wlot jest zaślepiony, efektywnie blokując działanie układu.